หารายได้ทำเป็นงานพิเสษ หลังเลิกงานทำชั่วคราว แค่เสาร์อาทิตย์ โดยต้องเข้ามารับงานด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องสอนงานวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น รับรายได้เป็นรายวัน ตามปริมาณงานที่ทำลักษณะงาน

  • ประชาสัมพันธ์งาน กระจายข่าวสารให้กับลูกค้าบริษัท ผ่านทางอินเตอร์เนต 
  • รับรายได้ตามปริมาณงาน ( รายวัน ) ทำที่บ้าน 
  • ไม่ฟิกเวลา ไม่มีการอบรมและไม่ใช่งานขายของ 
  • หารายได้ทำเป็นงานพิเสษ หลังเลิกงานทำชั่วคราว แค่เสาร์อาทิตย์

หมายเหตุ

  • รับเฉพาะผู้ที่อาศํยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
  • รับอายุ 19 ปีขึ้นไป
  • มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์บ้าง
  • โค๊ดรับงานของคุณ หมายเลข F – 129554

  • ติดต่อคุณอัยยลดา เพื่อขอนัดวันและเวลาสัมภาษณ์งานได้ที่เบอร์โทร   088-8739628 , 089-6634013  
Advertisements