ผู้ได้สัมผัสรส ของพระธรรม…
ทำให้ชีวิต-จิตใจ เป็นสุขได้ ตลอดเวลา…
รสของพระธรรม คือ รสแห่งความเป็นจริง…
เป็นรสเดิมแท้ ที่รองรับรสทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรสได…
ผู้ไม่รู้จักธรรมรส จึงติดในรสอื่น จิตที่ประภัสสร จึงหม่อนหมองด้วยมลทิน…..(สาธุ…)

Advertisements